PLANTAŽE DUATHLON

Podgorički Duatlon, Plantaže 2024 – otvoreno prvenstvo Crne Gore u Sprint duatlonu
(5k-20k-2.5k)

LINK ZA PRIJAVE: https://live.3hercegnovi.me/event/DT24

LOKACIJA:

Velika kapija vinograda Plantaže 13.Jul https://maps.app.goo.gl/ecRVzd8rRdecHSQv6

SATNICA:

Nedelja, 07. April 2019.
08:30 Okupljanje takmičara i preuzimanje startnih paketa na prostoru unutar velike kapije
vinograda 13.Jul https://maps.app.goo.gl/ecRVzd8rRdecHSQv6
09:00 Otvaranje zone tranzicije za takmičare
09:45 Zatvaranje zone tranzicije
10:00 Start Sprint Duatlona (5k-20k-2.5k)
12:00 Proglašenje pobjednika

KATEGORIJE:

TOP 3 apsolutno M i Ž

AG I 19 – 30
AG II 31 – 40
AG III 41 – 50
AG IV 51 i stariji

*Apsolutni pobjednici (M i Ž) medalje
*Za sve ostale kategorije 1. 2. i 3. mjesto – medalje

PRAVILA:

Više o pravilima i kodeksima ponašanja na Podgoričkom duatlonu, Plantaže 2024, možete
pronaći na sljedećem linku: https://www.triathlon.org/uploads/docs/World-Triathlon_Competition-Rules_2024_20240219.pdf

Za vas smo izdvojili nekoliko važnih pravila.
1. Duatlon se odvija tako sto se prvo trči dionica od 5km predviđenom i označenom
rutom, zatim se vozi biciklo 20km predviđenom i označenom rutom, a duatlon se
završava trčanjem od 2.5km takođe predviđenom i označenom rutom.
2. Odgovornost svakog od takmičara/ki je da mora znati rutu, broj krugova, okreta i sl.
3. Na Sprint duatlonu nijesu dozvoljena TT i Triatlon bicikla sa integrisanim
aerobarovima. Takodje, svi aerobarovi sa ostalih vrsta bicikala nijesu dozvoljeni te se
stoga moraju skinuti.
4. Svi takmičari/ke dužni su nositi kacigu tokom biciklističkog segmenta.
5. Svi takmičari/ke moraju imati tehički ispravna bicikla kako bi im bilo dozvoljeno
učešće.
6. Zavjetrina na biciklističkom segmentu dozvoljena je samo između istih polova, tako
da muškarci ne smiju voziti zavjetrinu iza dama, isto tako dame ne smiju voziti
zavjetrinu iza muškaraca.
7. Zavjetrina nije dozvoljena iza takičara/ki koji su vas obišli za krug.

Triatlon savez Crne Gore otpočeo je licenciranje za tekuću sezonu. Svaki individualac/ka da
bi bi se licencirao mora biti član nekog od klubova koji su registovani pod Triatlon savezom
Crne Gore. Nadamo se da će i vaše ime biti na spisku licenciranih tritlonaca/ki za 2024, i
da ćete shodno tome steći pravo na godišnje nagrade Triatlon saveza Crne Gore. U prilog
tome, a kako bi dali dovoljno vremena svim klubovima da registruju svoje takmičare/ke,
odlučeno je da svi oni koji se uspjesno licenciraju do 15. maja stiču pravo naknadnog upisa
bodova sa prvog državnog prvenstva u godini, tj sa Podgoričkog duatlona, Plantaže 2024.
Na samom duatlonu, pobjednici i pobjednice kako u apsolutnoj tako i u starostnim
kategorijama, dobiće medalje za 1. 2. i 3. mjesto, dok će se pobjednicima i pobjednicama u
crnogorskoj konkurenciji medalje uručiti nakon 15. maja.